Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Σεμινάριο “ Η συνεισφορά της τέχνης στην Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ” στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2009 στο 7ο Δ.Σ. Χαΐδαρίου

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας διοργάνωσε βιωματικό σεμινάριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2009 στο 7ο Δ.Σ. Χαΐδαρίου με θέμα :

“ Η συνεισφορά της τέχνης στην Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ”

Το σεμινάριο κινήθηκε σε τέσσερις θεματικούς άξονες οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια. Στόχος των εργαστηρίων ήταν να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί την λειτουργία της τέχνης ως μέσο για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και να αποκτήσουν μεθόδους και πρακτικές προσεγγίσεις, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία για την καλύτερη υλοποίηση, προβολή και παρουσίαση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Περισσότερα.....