Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

«Οι μαθητές θα στείλουν μήνυμα στη Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης για το Κλίμα »

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας συμμετέχει στην εκστρατεία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή και στην ενημέρωση για την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009. Για το λόγο αυτό προτείνει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ώστε οι μαθητές να δώσουν το δικό τους στίγμα συμμετέχοντας ενεργά στην εκστρατεία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή.
περισσότερα......