Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Πύλη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ( Ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών)
http://www.env-edu.gr/
Η πύλη αυτή είναι ανοιχτή σε όλες και όλους.
Σχεδιάστηκε από ανθρώπους που ασχολούνται ερευνητικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τα προγράμματα ΠΕ που υλοποιούν στο σχολείο ή τα μαθήματα που διδάσκουν..
Στην πύλη θα βρείτε παιδαγωγικό υλικό το οποίο ταξινομείται με δύο τρόπους:
(α) σε ʽΘεματικές Ενότητεςʼ http://www.env-edu.gr/Subjects.aspx
οι οποίες αναφέρονται σε βασικά περιβαλλοντικά θέματα και αντιστοιχούν στη θεματολογία του παιδαγωγικού υλικού
(β) σε ʽΕκπαιδευτικά Πακέταʼ http://www.env-edu.gr/Packs.aspx
τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ΠΕ στην Ελλάδα.
Στην πύλη αυτή θα βρείτε επίσης έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το ʽΥλικό Εκπαιδευτικώνʼ, http://www.env-edu.gr/Teachers.aspx?Load=Main
στον οποίο μπορείτε να στείλετε το δικό σας παιδαγωγικό υλικό για να αναρτηθεί στην πύλη.
Ένας ακόμα χώρος είναι η ʽΒιβλιοθήκηʼ, http://www.env-edu.gr/Library.aspx
στην οποία θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό, όπως βασικά κείμενα της ΠΕ, προτεινόμενη βιβλιογραφία, ερευνητικές διατριβές, οδηγίες χρήσης λογισμικού, νομοθεσία, ηλεκτρονικά παιχνίδια, περιβαλλοντικά γλωσσάρια, πληροφορία για θεσμούς της ΠΕ και αρκετές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες.
Τέλος, η πύλη παρέχει μια ʽΚοινότητα Χρηστώνʼ, δηλαδή ένα ηλεκτρονικό forum, μέσω του οποίου οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με την ΠΕ.
Δημιουργήσαμε αυτή την πύλη με φροντίδα, ξεκινώντας από επιστημονικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και έχοντας την πεποίθηση ότι η ηλεκτρονική ενημέρωση και συνεργασία είναι ένας από τους καταλληλότερους τρόπους για την παραγωγή και διάχυση γνώσης σχετικά με την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την αειφορία.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ