Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Λαυρίου, του εθνικού θεματικού δικτύου 'Το σποράκι – πηγή ζωής", στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2013Το Κ.Π.Ε. Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο του εθνικού θεματικού δικτύου «Το σποράκι – πηγή ζωής» με θέμα: «Τα μέλη της Σχολικής κοινότητας ως ενεργοί πολίτες για την προστασία της βιοποικιλότητας» την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013.

Απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν ήδη στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Το σποράκι πηγή ζωής» ή θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν κατά το τρέχον έτος. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς προτίθενται να υλοποιήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου (βλ. http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html) και  θα επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό.