Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με τίτλο: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων»                 Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Γραφείο Π.Ε. της Διεύθυνσης  Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας συνεχίζει τη λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων».
Τα σχολεία που επιθυμούν να παραμείνουν ή να ενταχθούν για πρώτη σχολική χρονιά  στο δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να  την αποστείλουν στο φαξ 2105620037 έως τις 30 Οκτωβρίου 2013.
Πληροφορίες για το δίκτυο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : https://app.box.com/s/pn8ithdo6xtlbaxntisp.