Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Σεμινάριο του ΚΠΕ Καρπενησίου με θέμα: «Μελισσο-κομίζοντας αειφορικές πρακτικές» στις 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκέμβριου 2013
Το ΚΠΕ Καρπενησίου  θα υλοποιήσει σεμινάριο με θέμα: «Μελισσο-κομίζοντας αειφορικές πρακτικές», στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά» που συμμετέχει και συντονίζει το ΚΠΕ Αρναίας,  από την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 μέχρι και την Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:00.