Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2013-2014»Σας κοινοποιούμε α) την υπ'αριθμ. 163790/Γ7/31-10-2013 εγκύκλιο της ΣΕΠΕΔ σχετικά με τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) για το σχολικό έτος 2013-2014.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καλούνται να συμπληρώσουν α) το Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Προγράμματος.


Ηλεκτρονική αίτηση υποβολής προγράμματος εδώ...
Έντυπο Υποβολής Προγράμματος  εδώ...
Ενδεικτική Θεματολογία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εδώ... 
 Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων είναι η 29η Νοεμβρίου 2013.