Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Συμμετοχή νέων σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»


Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (ΚΠΕΜ) συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» το οποίο ιδρύθηκε στις 9/11/09. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να ενταχθεί στο δίκτυο.

Η αίτηση αφορά νέα σχολεία που θέλουν να ενταχθούν στο δίκτυο.