Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σας ενημερώνει για Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με σκοπό να υποστηρίξουν τα προγράμματα Π.Ε. κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Τα δίκτυα αποτελούν μια οργανωμένη προσπάθεια των Κ.Π.Ε. με σημαντικά πλεονεκτήματα όπως: Οργανωμένη επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική στήριξη (Υλικό) -Ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων - Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών περιοχών - Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών – Διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ανάληψη οργανωμένων δράσεων προσέγγισης και προστασίας του περιβάλλοντος (ενεργοί πολίτες).

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ( από τον Δημήτρη Γκόντζο Υπεύθυνο ΠΕ Α/θμιας Β'Αθήνας)...