Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Διήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου για το ΕΘΔ «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον»

Το ΚΠΕ Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο του εθνικού θεματικού δικτύου «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον» με θέμα: «Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, διαχείριση των υλικών και των απορριμμάτων τους κατά την αρχαιότητα: περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις» την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013.Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου λαμβάνει υπόψη τρεις από τις θεματικές του δικτύου που σχετίζονται με τα υλικά κατασκευής και την τεχνολογική τους διάσταση καθώς και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στα αρχαία χρόνια (π.χ. νερό, πετρώματα, μεταλλεύματα) και τις συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των οποίων τα σχολεία συμμετέχουν στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον» ή σε όσους προτίθενται να υλοποιήσουν σχετικά περιβαλλοντικά προγράμματα και θα επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό. Τις θεματικές του δικτύου μπορείτε να βρείτε εδώ http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html. 
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν στην  Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Ελένη Νιάρχου στο e-mail: elniarchou@gmail.com ή στο ΦΑΞ 2105620037 έως την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013.