Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες ®» - Δανεισμός αγγλικών σάκων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, σχ. έτος 2014-15

Επιλογή σχολικών μονάδων για δανεισμό αγγλικών σάκων 
(πιλοτική εφαρμογή)