Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Εθνική ετικέτα ποιότητας σε e - twinning πρόγραμμα με θέμα το περιβάλλον!!!

Η Κυριακή Λιανού, εκπαιδευτικός του 4ου Δ.Σ. Καματερού βραβεύτηκε με την εθνική ετικέτα ποιότητας για το έργο που υλοποίησε στο πλαίσιο ενός e - twinning προγράμματος. Το θέμα του προγράμματος ήταν "Οur architecture is our mirror"  (Η αρχιτεκτονική του τόπου μας ). Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο και στα εγκεκριμένα περιβαλλοντικά προγράμματα της Διεύθυνσής μας. 
Οι Ετικέτες Ποιότητας του eTwinning χορηγούνται στους καθηγητές που έχουν διεξάγει άριστα eTwinning έργα. Υποδηλώνουν ότι το έργο έχει αγγίξει κάποια εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Γι’αυτό το λόγο, υπάρχουν δύο ετικέτες: η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.
Συγχαρητήρια στη συνάδελφο για το υψηλό επίπεδο υλοποίησης του προγράμματος.