Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Υλοποίηση επιμορφωτικού - θεματικού σεμιναρίου με θέμα «Ομιλώντας Γεωλογικά» στο ΚΠΕ Λαυρίου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Λαυρεωτικής προτίθεται να οργανώσει διήμερο θεματικό σεμινάριο με θέμα «Ομιλώντας Γεωλογικά» σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  Αν. Αττικής και Β/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας, στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Λαυρίου και στο πεδίο μελέτης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Δ/νσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση στην http://goo.gl/forms/ahqw3PPujM μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2015.
Το σεμινάριο  έχει στόχο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν θέματα που αφορούν το γεωλογικό ανάγλυφο μιας περιοχής καθώς και  τα γεωλογικά μνημεία και την αξιοποίηση τους . Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν από το σεμινάριο προκειμένου να οργανώσουν  κατάλληλες δραστηριότητες για να διερευνήσουν μαζί με τους μαθητές τους, το γεωλογικό ανάγλυφο μιας περιοχής και την επίδραση του στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.