Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτική - επιμορφωτική ημερίδα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Ελευσίνας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 151990/Δ2/29-9-2015, προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική-ενημερωτική ημερίδα στις 16/10/2015, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες και εκπαιδευτικούς. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα θεματικά δίκτυα των ΚΠΕ της Αττικής καθώς και περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος. Επίσης θα πραγματοποιηθούν και βιωματικά εργαστήρια. Στην ημερίδα, η οποία θα γίνει στους χώρους του ΚΠΕ Ελευσίνας, 16.00-20.00, μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης της Περιφέρειας Αττικής.  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας και συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής για την έκδοση Βεβαίωσης Παρακολούθησης στο site http://kpe-elefs.att.sch.gr μέχρι 15/10/2015. Για τη συμμετοχή στην ημερίδα μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα http://kpe-elefs.att.sch.gr/