Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

"Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του British Council και του Μεσόγειος SOS"


Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών, συνεργάζεται με τους φορείς British Council  και Μεσόγειος SOS οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της Διεύθυνσής μας για τους μαθητές της Ε’ και της ΣΤ΄ Δημοτικού.   
   


 Α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Life Skills (δεξιότητες ζωής) του British Council
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την πραγματοποίηση 6 παιδαγωγικών συναντήσεων στο χώρο του σχολείου από εκπαιδευμένους συνεργάτες του British Council. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης, οι οποίοι πρόκειται να  συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (π.χ. Δικαιώματα, Ενεργός Πολίτης κλπ).
Από τη Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 5 σχολεία.Β) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Μεσόγειος SOS για την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποιεί για τη σχολική χρονιά 2015-16 το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, «Δράση για το Κλίμα».
Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές: 
*      Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες και τις επιπτώσεις του. 
*      Να αντιληφθούν τον καθοριστικό ρόλο των ίδιων στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 
*      Να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να προστατέψουν το κλίμα.
Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, διαρκούν μία διδακτική ώρα (45’) και κάθε διδακτική ώρα παρακολουθούν περίπου 50 μαθητές. Πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο του σχολείου κατόπιν συνεννόησης με την/ον Δ/ντρια/ντή. 
 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης, οι οποίοι πρόκειται να  υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την κλιματική αλλαγή.
Από τη Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 6 σχολεία.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχής σχολείων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για συμμετοχή στα προγράμματα παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα http://tinyurl.com/pj6mgmr έως τις 20/10/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...