Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

«Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνδιοργανώνει με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Β’ και Γ΄ Αθήνας σεμινάριο με θέμα:

«Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5)»

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+AIRUSE  «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Νότια Ευρώπη» 
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και πιο συγκεκριμένα των κ.κ.:
Δρ. Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη, Ερευνητή Α΄, Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου
Δρ. Ευαγγελίας Διαπούλη, Επιστημονικής Συνεργάτιδας
Δρ. Μαρίας Γκίνη, Επιστημονικής Συνεργάτιδας.
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα αφορά:

  • στους στόχους του προγράμματος,
  • στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 που έγιναν στην Αθήνα.
  • στα φαινόμενα που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο,
  • στις κύριες πηγές εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα
  • στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων πρόγνωσης, για την ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της αέριας ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και στη συνεισφορά που έχουν οι τοπικοί φορείς στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα.  Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν σε αμφιθέατρο του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος (http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?CatId=28) στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και το εργαστηριακό τμήμα του σεμιναρίου  θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας,  Μεταξά Ανδρέα 7, Φιλοθέη και  στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, Μυλασσών και Αρμενίων Προσκόπων, στις 19 Φεβρουαρίου. 
Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα : http://goo.gl/forms/M5G5v2kGFf
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.