Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση συνάντησης για το το τοπικό δίκτυο «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία»

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σας προσκαλεί στην πρώτη συνάντηση του τοπικού δικτύου «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 στο 12ο Δ.Σ. Ιλίου (Αργυροκάστρου 51, χάρτης σχολείου:  http://tinyurl.com/h93kwy3 ), ώρα 18.00 - 20.00.
Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και τρόπων δράσης της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών). Η συμμετοχή εκπαιδευτικών από κάθε σχολική μονάδα που έχει ενταχθεί στο τοπικό δίκτυο είναι σημαντική για την προώθηση της ιδέας της αειφορίας.
Επισυνάπτεται πίνακας με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο τοπικό δίκτυο, σύμφωνα με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής σας στη συνάντηση παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη 10/2/2016.