Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

«Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πάει σχολείο- πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας διά της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, ο οποίος θα υλοποιήσει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις των σχολείων της Διεύθυνσής μας, για τα μεγάλα άγρια θηλαστικά που απειλούνται με εξαφάνιση (αρκούδα, λύκος), στα δασικά οικοσυστήματα, στο δάσος και το νερό κ.ά.
Σκοπός του προγράμματος είναι να προσανατολίσει τα παιδιά στην αναζήτηση ενός νέου κώδικα αξιών που θα εξασφαλίζει την ισορροπία στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουν οι μαθητές ότι τα άγρια ζώα χρειάζονται το σεβασμό μας και ότι δεν είναι κατοικίδια.
Η παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ θα υλοποιήσει τις επισκέψεις στα σχολεία της Διεύθυνσής μας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα από 5 Μαρτίου – 16 Μαρτίου 2018. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο για την παιδαγωγική του καταλληλότητα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αρ. Πρωτ.: 220729/Δ2/14-12-2017).

Για τη συμμετοχή στο παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται και διδάσκουν σε Ε΄ ή ΣΤ΄ τάξη, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ακόλουθο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/NskgzU6WI82BCfJs2 έως την Πέμπτη 15/02/2018.