Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΕΞΙ (6) ΨΗΦΙΑΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σας παραθέτουμε 6 ηλεκτρονικά βιβλία που αφορούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που θα εκπονήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης τη φετινή χρονιά.
Για την ψηφιοποιημένη – ηλεκτρονική μορφή και των 6 βιβλίων πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://biblia2016.weebly.com/ .