Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

«Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΚΠΕ Καρπενησίου στις 18-19 και 20/11/2016»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης    Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’και Γ’  Αθήνας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου προτίθεται να διοργανώσει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέθοδοι και τεχνικές
για την αίθουσα και το πεδίο»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Π.Ε. Καρπενησίου και στα πεδία της περιοχής από την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 και απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς. Από τη Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 15 εκπαιδευτικοί.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε πεδία  με ιδιαίτερο οικολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον, καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βιωματικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν ως μέσα και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις περιοχές αυτές.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2016-17. Περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, βιωματικά εργαστήρια και εργασίες πεδίου.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Τα έξοδα μετακίνησης με το πούλμαν αλλά και διαμονής/διατροφής,  βαρύνουν τους ίδιους τους  εκπαιδευτικούς (για πληροφορίες σχετικά με το κόστος μετακίνησης και διαμονής παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή θα βρείτε στον ιστότοπο του ΚΠΕ Καρπενησίου http://tinyurl.com/hmksapy).
     Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://tinyurl.com/z2ezaef έως και την Τρίτη 11-10-2016.