Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

«Διακινήσεις των εκπαιδευτικών σάκων του προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®"»


Σας ενημερώνουμε σχετικά με την 1η και 2η διακίνηση των εκπαιδευτικών σάκων του προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες» τα οποία θα αποσταλούν στα σχολεία σας σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.
1η Διακίνηση
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου - Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
 Διακίνηση
Τρίτη 25 Οκτωβρίου – Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016