Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

«Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του British Council, του Medies και των «Πρακτόρων του Πλανήτη» και πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας»

       
      Σας ενημερώνουμε ότι για τέταρτη σχολική χρονιά συνεχίζεται η συνεργασία της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας διά της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το
British Council για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Life Skills» , το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη» και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ανακύκλωση από τους Πράκτορες του Πλανήτη.

 

Α) Life Skills

              Το πρόγραμμα Life Skills-Δεξιότητες Ζωής είναι ένα πρόγραμμα του British Council για σχολεία που πραγματοποιείται για 4η συνεχή χρονιά.
Περιλαμβάνει 6 επισκέψεις στο σχολείο διάρκειας 1 διδακτικής ώρας σε Ε’ και Στ’ με την συμμετοχή 3-5 τμημάτων σε κάθε σχολείο. Οι επισκέψεις για όλα τα τμήματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται την ίδια μέρα,  η προτεινόμενη συχνότητα επισκέψεων είναι 1 ανά εβδομάδα (συνολικά 6 εβδομάδες) και υλοποιούνται από εκπαιδευτή του British Council .
Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να ανταπεξέλθουν σε ζητήματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Στις δεξιότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η εμπιστοσύνη, η αυτοπεποίθηση, η λήψη αποφάσεων, η ικανότητα να παραμένουν ασφαλείς και υγιείς ώστε να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ενήλικες.

Β) Το δώρο της βροχής

            Οι επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας θα πραγματοποιηθούν από τον ερχόμενο Ιανουάριο από τους εμψυχωτές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Παιδαγωγικής Ομάδας Medies του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης.

Σκοπός των επισκέψεων, που θα έχουν διάρκεια 2 διδακτικές ώρες, είναι η επίδειξη δραστηριοτήτων από το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος.

 Επισημαίνεται ότι:
α) Θα επιλεγούν 5 σχολικές μονάδες, 4 Δημοτικά Σχολεία και 1 Νηπιαγωγείο (έως 10 τμήματα συνολικά).

β) Προτεραιότητα στην επιλογή θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει τη σχετική επιμόρφωση κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη

γ) Από κάθε σχολική μονάδα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 2 τμήματα.


Γ) Πράκτορες του Πλανήτη: «Αποστολή: Σώσε τον Πλανήτη από τα Σκουπίδια»

Οι επισκέψεις στα σχολεία θα περιλαμβάνουν 30 λεπτών επίσκεψη των Πρακτόρων του Πλανήτη στην τάξη, όπου θα ανατίθενται αποστολές στους μαθητές κατά τις οποίες ο δάσκαλος, με φύλλα εργασίας που θα του δοθούν, θα γίνει διαμεσολαβητής των Πρακτόρων με τους μικρούς Πράκτορες της τάξης.
Στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με περιβαλλοντικές έννοιες σχετικές με τα απορρίμματα, την ανακύκλωση και τη διαχείρισή τους.


Για τη συμμετοχή στα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν ομοθεματικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κατά το τρέχον σχολικό έτος, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ακόλουθο σύνδεσμο http://tinyurl.com/opvjerf έως την Τετάρτη 16/11/2016.