Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

«Εκστρατεία Μείωσης της Χρήσης του Χαρτιού στο σχολείο»

             
                                                                                                                  (εγχειρίδιο σε μορφή pdf)

     Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διοργανώνουν:

 Εκστρατεία Μείωσης της Χρήσης του Χαρτιού στο σχολείο!!!

Αρκούν μόνο μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες για να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών και των περιβαλλοντικών καταστροφών που προκαλούνται από την παραγωγή του χαρτιού.
                                                                                            
(Ηλεκτρονική μορφή: https://sway.com/dSTf4FE8rE7zj7dG)    
Η Εκστρατεία λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια διάσταση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και την ανάγκη συμπεριφοριστικής αλλαγής εκ μέρους των πολιτών.

Σκοπός της εκστρατείας:
Σκοπός της Εκστρατείας είναι η μείωση της χρήσης χαρτιού για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών καταστροφών που προκαλούνται από την παραγωγή του χαρτιού.
Η κυριότερη αφορμή για την υλοποίηση της Εκστρατείας είναι οι μεγάλες ποσότητες χαρτιού που καταναλώνονται στον χώρο του σχολείου είτε με τη μορφή εγγράφων σε επίπεδο Διευθυντή Σχολείου και Συλλόγου Διδασκόντων είτε υποστηρικτικών φυλλαδίων σε επίπεδο τάξης.

 Στόχοι Εκστρατείας:

  • Κατανόηση του υπάρχοντος προβλήματος και της ανάγκης αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Υιοθέτηση πρακτικών μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού
  • Συνειδητοποίηση της επίδρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων
  • Συνειδητοποίηση ότι η συλλογική ευθύνη και η συλλογική συνείδηση συμβάλλουν στο μέλλον  του πλανήτη
  • Ανάπτυξη αισθήματος προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος
  • Ευαισθητοποίηση στο θέμα της αλόγιστης χρήσης της κατανάλωσης χαρτιού
  • Υιοθέτηση ενός αειφορικού τρόπου ζωής με ηθική ευθύνη και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

Τρόποι υλοποίησης:

Στο συνημμένο εγχειρίδιο εμπεριέχονται πλήθος προτάσεων από τις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας να επιλέξουν όσες επιθυμούν και δύνανται να υλοποιήσουν ώστε να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού. Στόχος είναι κάθε χρονιά να ακολουθούνται όλο και περισσότερες προτάσεις έως ότου το σχολείο να καταστεί περιβαλλοντικά αειφόρο και να προβεί σε εξοικονόμηση χρημάτων από τον σχολικό προϋπολογισμό.