Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Έγκριση ενημερωτικών παρεμβάσεων από την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εγκρίνεται από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ η υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων από την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση/κομποστοποίηση και γενικότερα την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.
ers-logo-150pxΟι ενημερώσεις είναι προαιρετικές για τους μαθητές και πραγματοποιούνται κατόπιν επικοινωνίας του σχολείου με την εταιρεία. Οι ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων.
Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση. Η παρουσία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, της οικείας Δ/νσης, κρίνεται απαραίτητη.
Για να δείτε τα προγράμματά της και να επικοινωνήσετε με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της πατώντας στον παραπάνω σύνδεσμο.