Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επισκεφθείτε τον διαδραστικό ιστότοπο με τους πολλούς υπερσυνδέσμους, οι οποίοι καλύπτουν το πλαίσιο μάθησης στο Αειφόρο Σχολείο.
https://www.thinglink.com/scene/510450939853799426