Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Αίτημα της ΠΕΕΚΠΕ για τροποποίηση του Οργανισμού ΥΠΑΙΘ

ΠΕΕΚΠΕ
Ψηφίζουμε ΟΛΟΙ για να συνεχιστεί η επιτυχημένη εικοσαετής πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων στα σχολεία. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό καταργείται η Διεύθυνση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.), παρότι έχει επιδείξει τεράστιο έργο από την ίδρυσή της και οι αρμοδιότητές της κατακερματίζονται. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις άλλες Σχολικές Δραστηριότητες (Αγωγή Υγείας και Πολιτιστικά Θέματα) διαχέονται σε δύο Γενικές Γραμματείες και τρεις διαφορετικές Διευθύνσεις. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει αύξηση της γραφειοκρατίας, θα αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς από την ανάληψη προγραμμάτων και θα προκαλέσει πολλαπλές δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των Σχολικών Δραστηριοτήτων στο ελληνικό σχολείο.
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) απευθύνει στον Υπουργό Παιδείας επιστολή διαμαρτυρίας και πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. Συγκεκριμένα προτείνει τη δημιουργία ενός αυτοτελούς Τμήματος, Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων, που θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις άλλες Σχολικές Δραστηριότητες.
Δηλώστε την υποστήριξή σας στο παραπάνω αίτημα υπογράφοντας εδώ.