Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΚΠΕ Ελευσίνας, τους δύο πρώτους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας (Κοντούλη 60, 2105546808). Τα δύο προγράμματα είναι δωρεάν, μονοήμερα και απευθύνονται σε περιβαλλοντικές ομάδες Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού. Υλοποιούνται σε τρεις φάσεις: α) Εισαγωγική ενημέρωση, β) Επίσκεψη στο πεδίο και γ) Συμπεράσματα-Αξιολόγηση. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ανακαλύπτουν, παρατηρούν, παίζουν, καταγράφουν, εξάγουν συμπεράσματα και καταθέτουν τις δικές τους δημιουργικές προτάσεις.


    Λίγα λόγια για τα προγράμματα:
  1. «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες… στην αειφορία»
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση των στοιχείων που συντελούν στη βιωσιμότητα μιας πόλης, η διαπίστωση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην Ελευσίνα, αλλά και των προβλημάτων που χρήζουν αειφορικών λύσεων. Η διαδρομή στην πόλη της Ελευσίνας περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία- κλειδιά για θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας: Ιερά Οδό, Πλατεία Ηρώων & Αγ. Ζαχαρία, είσοδο Αρχαιολογικού χώρου, πεζόδρομο Νικολαΐδου, βιομηχανικά συγκροτήματα, παραλία Ελευσίνας.
  1. «Παράκτια Ελευσίνα- Μια γειτονιά του Σαρωνικού»
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση στοιχείων της Παράκτιας Ελευσίνας αλλά και γενικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εστιάζει στο παράκτιο περιβάλλον και τους παράγοντες που το διαμορφώνουν, στη ρύπανση και την επίδραση στη βιοποικιλότητα, στα βιομηχανικά κτήρια της παράκτιας Ελευσίνας και γενικότερα στο θαλάσσιο μέτωπο του κόλπου. Η διαδρομή στο πεδίο περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία-κλειδιά: πάρκο πρασίνου, βιομηχανικά κτήρια, παραλία Ελευσίνας, αρχαίο λιμάνι.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να παρακολουθήσει με την τάξη του το πρόγραμμα συμπληρώνει την επισυναπτόμενη αίτηση, την καταθέτει στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία διαβιβάζει τις αιτήσεις στο ΚΠΕ Ελευσίνας. Για τον ορισμό της ημερομηνίας γίνεται τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ σχολείου και ΚΠΕ.