Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2015-2016»

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δ/νση ΠΕ Γ΄ Αθήνας, σύμφωνα με όσα ισχύουν για το τρέχον σχολικό έτος κατά  την  υπ’ αριθμ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015  Eγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Για να δείτε το έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας πατήστε εδώ...