Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

Σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα Δίκτυα και τις Δράσεις του ΚΠΕ Λαυρίου....Επισημαίνεται ότι οι συνοδοί εκπαιδευτικοί (τουλάχιστον ένας) που αιτούνται εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ θα πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτηση τους αντίγραφο της τελευταίας επιμόρφωσης τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτεται η σχετική βεβαίωση δεν θα μπορεί να ορισθεί ημερομηνία εκπαιδευτικής επίσκεψης του σχολείου στο ΚΠΕ.