Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΥΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ 9 - 10- 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Το ΚΔΒΜΠΑ (ΚΠΕ) Στυλίδας-Υπάτης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», και στα πλαίσια των δράσεων του εθνικού δικτύου «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο», προγραμματίζει :  τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Υπάτης, στις 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2012.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο δίκτυο και υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα, αλλά και σε εκπαιδευτικούς που προτίθενται να ενταχθούν στο δίκτυο.

περισσότερα...