Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το Σχολικό Ετος 2012-2013

Εγκύκλιος υπ’αρ. πρωτ. 117198/ΙΒ/2-10-2012 της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2012-2013