Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ- ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ....