Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εγκρίνει την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων από τους παρακάτω φορείς σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

LET'S GO GREEN...

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ...

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ...

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS...