Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΙΣ 9 - 10 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Το Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο με θέμα: «Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα λιμάνια της Ελλάδας»: Ζητήματα ρύπανσης και βιομηχανικής κληρονομιάς» την Παρασκευή 9, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012.
Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και μέλη Π.Ο. ΚΠΕ που συμμετέχουν ήδη στο Εθνικό θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Δραπετσώνας. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου και θα επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Δίκτυο και θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα αναλάβουν την υποχρέωση να υπογράψουν πρωτόκολλο συνεργασίας αμέσως μετά τη λήξη του σεμιναρίου. Στοιχεία για τους σκοπούς και τις θεματικές ενότητες του Δικτύου μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpedrapetsonas.gr ).

περισσότερα....